Algemene voorwaarden Leuke luitjes

 

Op het bezoek aan en gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken en/of zich aan te melden en/of gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Als je niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dien je website niet te bezoeken noch je aan te melden.

 

1. Veiligheid

1.1 Leuke Luitjes gaat uit van de goede intenties van mensen. Zij kan echter niet uitsluiten dat er ook mensen met andere intenties willen deelnemen.

1.2 Je bent als gebruiker verplicht je op een normale manier te gedragen en je dient jezelf te onthouden van handelingen welke onrechtmatig zijn en/of belangen van andere gebruikers kunnen schaden. Leuke luitjes is bedoeld voor nieuwe vriendschappen tussen deelnemers. Deelnemers die andere deelnemers proberen te verleiden tot aankopen, seks of intimideren kunnen verwijderd worden.

1.3 Wij hebben altijd het recht je aanmelding of account te sluiten zonder opgaaf van reden en zonder gehouden te zijn om je schadeloos te stellen.

1.4 Wij adviseren je om geen gevoelige informatie met derden te delen.

1.5 Het kan evenwel voorkomen dat je twijfelt aan de goede intenties, of dat je het gevoel hebt dat iemand de gebruiksvoorwaarden niet naleeft. Je kunt dit dan aan ons melden. Als je vindt dat bepaalde inhoud of deelnemers verwijderd dienen te worden, kun je dat ook melden. Op basis daarvan kunnen wij overgaan tot het verwijderen van de betreffende deelnemers.

1.6 Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, zoals je waarschijnlijk weet; wij kunnen dus niets garanderen. Let erop dat je er zelf voor verantwoordelijk bent om apparatuur adequaat te beveiligen, en dat je er zelf voor verantwoordelijk bent om vertrouwelijke informatie niet met derden te delen. Wij hebben er bewust voor gekozen zo weinig mogelijk informatie te vragen om mee te kunnen doen om hiermee het risico te minimaliseren.

 

2. Privacy en persoonsgegevens

2.1 Leuke luitjes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn. 
2.2 Je persoonsgegevens verwerken wij volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

2.3 Leuke Luitjes heeft persoonsgegevens nodig. Anders kunnen we je aanmelding niet zichtbaar maken op onze website en kunnen we je niet informeren als er in jouw buurt mensen zijn gevonden met dezelfde interesses als jij. Wij gebruiken jouw gegevens om jouw aanmelding zichtbaar te maken op de website aan andere deelnemers en om je e-mails te kunnen sturen. 

2.4 We geven je persoonsgegevens niet ongevraagd aan derden.

2.5 Je hebt altijd het recht om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dat kun je doen door ons een email te sturen (info@leukeluitjes.nl).

 

3. Cookies

3.1 Onze website hebben wij zo goed mogelijk beveiligd om misbruik te voorkomen, zodat je de website veilig kunt bezoeken. Wij willen ook graag dat een bezoek aan onze websites voor jou zo prettig en soepel mogelijk verloopt. Soms zijn daar cookies voor nodig.

3.2 Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. Dat is voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op Leuke Luitjes te vergemakkelijken. Er wordt slechts één cookie geplaatst. Deze is nodig om de gegevens te bewaren, zoals je vragen en berichten.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Leuke Luitjes is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

4.2 Leuke Luitjes is niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal die voortvloeit uit afspraken die je gemaakt hebt via Leuke Luitjes.

4.3 Door deze website te gebruiken stem je in met deze voorwaarden in het algemeen en met deze beperking van de aansprakelijkheid in het bijzonder.

4.4 Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden.

4.5 Stichting Bij de pinken zijn is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/ apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

 

5. Eigendom

5.1 Leuke Luitjes is een initiatief en eigendom van Stichting Bij De Pinken Zijn (KvK 61983683)

5.2 De website en alle onderdelen ervan, met uitzondering van externe links, zijn eigendom van Leuke Luitjes. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te gebruiken zonder toestemming van Leuke Luitjes.

5.3 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen informatie bij Stichting Bij De Pinken Zijn. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Bij De Pinken Zijn.

5.4 Het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leuke Luitjes.

 

6. Wijzigingen

6.1 Wij kunnen deze voorwaarden op ieder moment wijzigen.

6.2 Gebruikers en bezoekers van onze website adviseren wij daarom om deze voorwaarden regelmatig te bekijken. Hieronder kunt zien wanneer de voorwaarden gewijzigd zijn: 24 mei 2019

 

7. Feedback, klachten, opmerkingen en correspondentie

7.1 Je kunt te allen tijde bij ons terecht met opmerkingen, klachten en advies. Hiervoor kun je ons algemene e-mailadres info@leukeluitjes.nl gebruiken.

7.2 Wij reageren zo snel mogelijk. Helaas zal dat niet altijd binnen 24 uur lukken, aangezien we een vrijwilligersorganisatie zijn. Hiervoor vragen wij begrip.

Afgelopen vrijdag een flinke wandeling gemaakt met door jullie gevonden match, die heel bijzonder bij mij om de hoek woont. Was heel gezellig en voor herhaling vatbaar!! Mochten er nog meer aanmeldingen komen die matchen dan hoor ik dit graag.
Jannie